Asia siedzi
  • Ukończyłam roczną Szkołę Trenerów i Coachów Umiejętności Wychowawczych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, ze specjalizacjami coach i trener.
  • Zdobyłam certyfikat realizatora programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
  • Przeszłam Kurs Trenerski z metody Ok, może tak być !©.
  • Jestem absolwentką Studiów MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
  • Studiowałam filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.