Warsztaty Jak mówić żeby dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły opinie

„Miałam wielki zaszczyt uczestniczyć w warsztatach „Jak mówić,żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły ” współprowadzonych przez Asię Kokoszkiewicz. Program warsztatów był interesujący i bogaty w treści. Stosowane metody i formy prowadzenia warsztatów były zróżnicowane i dostosowane do omawianej tematyki.

Przekazywane treści przez Asie były rzetelne i zrozumiałe dla słuchacza, jak również zawsze były poparte przykładami z życia Asi i jej dzieci. Udział w warsztatach oprócz dostarczenia wiedzy teoretycznej, umożliwił mi nabycie umiejętności praktycznych w relacjach z dziećmi. Zdobyte kompetencje podczas warsztatów przekładam w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, dzięki czemu komunikacja i współpraca jest efektywniejsza.

Atmosfera jaka panowała podczas warsztatów była przyjazna, pełna szacunku i zrozumienia. Warsztaty niejednokrotnie motywowały do refleksji i przemyśleń, za co bardzo serdecznie dziękuję.”

Marta Czerniakiewicz, wychowawca przedszkola

„Warsztaty dały mi pewność, że pomimo wielu porażek które ponoszę jestem dobrą mamą. Przed warsztatami wydawało mi się, że wszystko już powinnam wiedzieć zanim zdecydowałam się na dziecko dlatego bardzo frustrowałam się gdy moje techniki lub polecane sposoby nie dawały satysfakcjonujących efektów co w konsekwencji prowadziło do tego, że ani ja ani moje dziecko nie byliśmy zadowoleni z wprowadzanych rozwiązań.

Na warsztatach poznałam i doświadczyłam wielu procesów z różnych perspektyw które dziś z łatwością odnajduję w sytuacjach i zachowaniach własnych,  otoczenia i mojego dziecka. W końcu zrozumiałam, że mogę robić wszystko tak jak potrafię najlepiej w zgodzie z sobą i nie oglądać się na opinie innych.

Informacje które zdobyłam, każdego dnia w przeróżnych sytuacjach rozbrzmiewają mi w głowie co jest bardzo przydatne. Najważniejsze co wyniosłam z warsztatów to odpowiedzenie sobie na pytanie: Jakie dziecko chcę wychować? – banalne, ale zadane w odpowiednim momencie po zdobyciu odpowiedniej wiedzy zmieniło radykalnie moje spojrzenie na wychowanie dziecka.

Wychowanie dla mnie dziś to wielka odpowiedzialność i wyzwanie oraz ogromna radość.

W sposobie pracy Asi najbardziej cenie uważne słuchanie i zadawanie właściwych pytań które pozostawiały przestrzeń do poszukiwania własnej drogi, zdobycia doświadczenia dzięki któremu każdy miał prawo do własnych wniosków bez narzucania gotowych rozwiązań tym samym wzmacniając własne poczucie wartości.”

Iwona Bazylak, mama 4 letniego Mateuszka

„Warsztaty były „drabinką”, która spowodowała duże zmiany. Wiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Dziękuję za inspirację !

Bardzo cenię sobie jakość warsztatów, były poparte mnóstwem przykładów „z życia”. Cenię sobie ogromny szacunek, którym zostałam obdarzona przez Asię. Cudownie słuchać Cię Asiu, najchętniej „połknęłabym” każde Twoje słowo. Dziękuję.”

Magda

„Warsztaty prowadzone w sposób rewelacyjny. Bez oceniania, bez porównywania. Polecam wszystkim znajomym. Wszystkim !!! Jestem spokojniejsza, bardziej cierpliwa, potrafię opanować emocje i zrozumieć dziecko, odnaleźć się w jego świecie. Poprawiła się moja komunikacja nie tylko z dzieckiem, ale z całym otoczeniem. Dziękuję.

Wspaniały sposób prowadzenia warsztatów. Z czasem poświęconym na odpowiednią ilość ćwiczeń, które otwierają oczy i głowę, rozmów, które zbliżają uczestników, narzędzi, które porządkują rzeczywistość i powodują, że nasze dzieci nagle zaczynają słuchać… Pójdę tylko tą drogą!”

Kasia Szypulska

„Warsztaty pozwoliły mi lepiej poznać siebie oraz relacje z moimi dziećmi. Dzięki nim znalazłem narzędzia do pracy w rodzinie. Co najważniejsze – duży spokój i wiarę, że chcę, mogę i będę szedł tą drogą.

W Asi sposobie pracy podobał mi się jej duży profesjonalizm, przygotowanie do każdych zajęć. Przede wszystkim szczerość i otwartość. Dziękuję bardzo i proszę o więcej.”

Grzesiek Warchoł

„Dzięki warsztatom: utwierdziłem się w tym co robię dobrze. Wiem co należy trochę zmodyfikować. Mam świadomość czego zaniechać.

Asia ma spokojny i rzeczowy sposób prowadzenia warsztatów oraz przekazuje osobiste doświadczenia w sposób przystępny.”

Konrad Zubko

„Po tych warsztatach czuję się jak „statek handlowy”, który wie do jakiego portu zmierza, wie gdzie i jaki towar może zakupić, sprzedać. Nie jestem już zagubiona.
Przede wszystkim poszerzyłam swoją świadomość jako Mama, Rodzic, Partner i czuje się bardziej bezpiecznie w relacji z moimi dziećmi. […]

To co najbardziej mnie ujęło, to Twoje stonowanie, harmonia, wewnętrzny spokój, łagodność. Czułam się zaopiekowana, miałam pełną akceptację, dzięki temu łatwo mogłam uczestniczyć w ćwiczeniach, brać udział w dyskusjach. Reprezentowałaś pełny profesjonalizm, to wzmacnia poczucie bezpieczeństwa wśród uczestników. Dziękuję za Twoje wypowiedzi zaczerpnięte z domowych doświadczeń, ich waga jest dużo większa niż przykłady z książki.”

Joanna Sadowska-Buda