Mam ponad 12-letnie doświadczenie w pracy nauczycielskiej; jako coach i trener umiejętności wychowawczych prowadzę warsztaty dla rodziców i nauczycieli na zlecenie szkół i przedszkoli.

WARSZTATY I WYKŁADY AUTORSKIE

To 3-godzinny warsztat dla zadeklarowanej liczby osób lub 1,5-godzinny, interaktywny  wykład otwarty dla większej grupy. Tematy:

 • Jak budować w dziecku jego poczucie wartości?
 • Jak słuchać dziecka w natłoku spraw codziennych?
 • Złość rodzica – jak ją poskromić?
 • Zrozumieć nastolatka – czy to możliwe?
 • Dom z zasadami – jak oszczędzić sobie gadania?
 • Język, który rani – jak nim nie mówić i czym go zastąpić?

CYKL SPOTKAŃ „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

To program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? to cykl 10 spotkań, prowadzonych w formie 3-godzinnych warsztatów. Program powstał przy wykorzystaniu teorii wychowania bez porażek T. Gordona oraz metod A. Faber i E. Mazlish. W Polsce jest realizowany od 20 lat.

Tematyka spotkań:

   1. Poznanie się, kontakt, integracja.
   2. Ustalanie granic w relacjach z dzieckiem.
   3. Rozpoznawanie, akceptacja i wyrażanie uczuć rodzica.
   4. Świat uczuć dziecka.
   5. Metody zachęcania dziecka do współpracy.
   6. Sposoby zastępowania kar.
   7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
   8. Zachęcanie do samodzielności.
   9. Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról.
   10. Pochwała i zachęta jako czynniki budujące zdrowe poczucie własnej wartości.

Istnieje możliwość zorganizowania niezależnego, pojedynczego spotkania (warsztat lub wykład), poruszającego tylko wybrany z powyższych tematów.