O nas

Zajęcia prowadzi właściciel i pomysłodawca firmy PROGRES:

Paweł Szymański – certyfikowany konsultant Psychoterapii Pozytywnej (w trakcie certyfikacji poziomu mistrzowskiego), trener biznesu, dyplomowany tutor i coach z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu. Łączy doświadczenia; psychoterapeuty, managera sprzedaży i trenera z aktualną wiedzą z zakresu kreatywnej sprzedaży. Tworzy autorskie programy szkoleniowe, oparte na konkretnych celach rozwojowych.

 • kurs Psychoterapii Pozytywnej (PCPP Wrocław) – w trakcie całościowego kursu psychoterapii pozytywnej akredytowanego przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej (WAPP Niemcy),
 • wyższe studia magisterskie (UMCS Lublin) – Socjologia ze specjalizacjami; Animacja Kultury i Socjologia Gospodarki,
 • podyplomowe studia informatyczne (WSPiA Lublin) – Administrowanie sieci komputerowych,
 • dyplomowany tutor „Szkoły Tutorów” (Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo Lublin),
 • były instruktor branżowy Akademii Młodzieżowej przy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo (realizacja projektów we współpracy z wychowankami Akademii Młodzieżowej),
 • prowadzący kilkuset szkoleń, kursów, warsztatów i coachingów,
 • posiadający duże międzynarodowe doświadczenie manager,
 • były redaktor tematyki społeczno-gospodarczej w tygodniku „Fakty łęczyńskie”.
  Firma PROGRES Paweł Szymański wg klasyfikacji PKD.
  Główny rodzaj działalności – PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  Podklasa PKD 85.59.B obejmuje:
  • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
  • działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
  • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
  • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
  • kursy komputerowe,
  • szkoły przetrwania,
  • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • kursy szybkiego czytania,
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

Podklasa PKD 86.90.E obejmuje:

działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,

działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Dodatkowy rodzaj działalności – PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

Podklasa PKD 90.01.Z obejmuje wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:,
• działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy – PROGRES Paweł Szymański.

Przewiń na górę